Advisering & Management

Advisering & Management

 

Advisering bij nieuwbouw en renovatie

Bij nieuwbouw van gemalen kan AquaRaad ondersteuning bieden in het ontwerp van de installaties en het berekenen van de diameter van de toe te passen persleidingen.

Bij renovatie van installaties kan tevens onderzocht worden op welke wijze de installatie of het systeem geoptimaliseerd kan worden om te voldoen aan de eisen van nu en in de nabije toekomst.

 

Aanvullend kan AquaRaad voor u een programma van eisen of een bestek opstellen.

 

 

Opstellen van een standaard programma van eisen.

Standaardisatie en eenheid in materialen en opbouw van de installaties heeft voor het beheer en onderhoud van de gemalen vele voordelen.

Het vereenvoudigd vaak het verhelpen van storingen en beperkt tevens de hoeveelheid reserve materialen.

Met een standaard programma van eisen kunt u eenvoudiger bij verschillende installateurs prijzen opvragen waarbij u er van verzekerd bent dat elke installateur hetzelfde aanbiedt en installeert.   

Met een standaard programma van eisen weet u op voorhand de investeringskosten in te schatten en bent u verzekerd van een constante kwaliteit.

 

 

Opstellen bestekken

AquaRaad is gespecialiseerd in het opstellen van bestekken voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud van gemalen. 

AquaRaad kan u adviseren en begeleiden bij het aanbesteden volgens UAV-gc 2005.

 

 

Systeemanalyses van persleidingen

Bij het ontwerpen van persleidingstelsels is de leidingsnelheid één van de belangrijkste factoren. Een te lage snelheid geeft op de duur vernauwing of verstopping hetgeen weer slecht functionerende gemalen tot gevolg heeft.

Met name bij renovatie van drukriolering kan het voordeel opleveren wanneer er eerst een analyse van het persleidingstelsel wordt uitgevoerd.

AquaRaad stelt hiervan een rapportage op met eventuele wijzigingsvoorstellen met betrekking op de leidingen of toe te passen pompen.

 

 

Directievoering

AquaRaad kan voor het toezicht en de begeleiding bij de uitvoering van uw project zorgdragen.

Hiervoor zijn diverse opties mogelijk van het bijwonen van één of meer bouwvergaderingen tot het uitvoerend en administratief begeleiden van het gehele traject.

Opstellen van een standaard programma van eisen.

Standaardisatie en eenheid in materialen en opbouw van de installaties heeft voor het beheer en onderhoud van de gemalen vele voordelen.

Het vereenvoudigd vaak het verhelpen van storingen en beperkt tevens de hoeveelheid reserve materialen.

Met een standaard programma van eisen kunt u eenvoudiger bij verschillende installateurs prijzen opvragen waarbij u er van verzekerd bent dat elke installateur hetzelfde aanbiedt en installeert.   

Met een standaard programma van eisen weet u op voorhand de investeringskosten in te schatten en bent u verzekerd van een constante kwaliteit.