Keuringen & Inspecties

Onderhoud meetplannen

 

De afgelopen jaren is er heel wat geïnvesteerd in het saneren van overstorten, een groot aantal overstorten zijn voorzien van meetapparatuur om het hydraulisch functioneren van deze nooduitlaten en het rioolstelsel te monitoren.

 

 

Na de aanleg en realisatie vraagt ook het preventief en correctief onderhoud van deze installaties de nodige aandacht, u moet er op kunnen vertrouwen dat de verzamelde meetdata correct is en dat de meetapparatuur goed blijft functioneren.

 

AquaRaad heeft voor het onderhoud aan meetprojecten een driejarig onderhoudsmodel ontwikkeld waarbij de gebruiker verzekerd is van correcte meetdata en juist afgestelde meetinstrumenten.

 

Het onderhoudsmodel voorziet behalve in het controleren en testen onder andere in het kalibreren van de drukopnemers, hierbij worden de opnemers gekalibreerd op nulpuntsverloop en de lineare afwijking, bij het terugplaatsen wordt de onderzijde van het meetmembraan ingemeten ten opzichte van de overstortrand.

 

Met het kalibreren en inmeten van de sensor zijn eventuele afwijkingen in de verkregen meetdata bekend en kan deze als dit nodig is worden gecorrigeerd.

De meetrapporten en resultaten van de inspectierondes worden vastgelegd in een rapportage, desgewenst kunnen wij de werkzaamheden vastleggen in het elektronisch logboek van de installatie.

 

Op dit moment doen wij voor een aantal gemeenten het onderhoud aan de meetapparatuur van de randvoorzieningen en hebben ervaring met onder andere de volgende apparatuur:

 

  • Vega
  • MJK
  • Keller
  • Vlaar  
  • RealSense
  • Endress+Hauser